Оформлення тез доповіді

Для участі в роботі конференції необхідно до 1 жовтня 2017 заповнити реєстраційну форму на сайті.

Термін подання тез доповідей та оплата організаційного внеску – до  1 жовтня 2017

Матеріали приймаються українською, польською або англійською мовами обсягом не більше 3-х сторінок формату А4 у електронному вигляді у форматі .doc, .docx на адресу kpi_wtwst@ukr.net, з номером секції у темі повідомлення.

Відповідальність за зміст матеріалів, наявність помилок несе автор.

Поради щодо оформлення тез:

НАЗВА ДОПОВІДІ – шрифт Times New Roman, 12 напівжирний, вирівнювання по центру, великі літери.

Прізвище, ініціали автора (та співавторів) – шрифт Times New Roman, 12 напівжирний курсив, вирівнювання по центру.

Науковий керівник (для студентів та аспірантів) – шрифт Times New Roman, 12 напівжирний курсив, вирівнювання по центру.

Установа, країна, місто, e-mail ­ – шрифт Times New Roman 12 курсив, вирівнювання по центру.

Текст тез –  шрифт Times New Roman, 12, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині, абзац – 1 см. Формат полів сторінки: зверху, знизу, справа – 20 мм, зліва – 25 мм.

Назвою файлу (.doc, .docx, .rar) повинно бути прізвище першого автора тез доповідей, написане латиницею.