Організаційний комітет

Голова:

д.т.н., проф., акад. НАН України Згуровський М.З. – ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Співголова:

д.т.н., проф. Собчук Г. – керівник представництва Польської академії наук в м. Києві.

Заступники Голови:

д.т.н., проф. Астрелін І.М. – декан Хіміко-технологічного факультету НТУУ «КПІ»;

д.т.н., проф. Гомеля М.Д. – завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів Інженерно-хімічного факультету НТУУ «КПІ»;

д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В. – завідувач кафедри екобіотехнології та біоенергетики ФБТ НТУУ «КПІ».

Члени організаційного комітету з польської сторони:

д.с-г.н., проф. Степнєвскі В. –декан факультету Iнженерної екології, Державного університету «Люблінська політехніка»;

д.т.н., проф. Вацлавек В. – професор Опольского університету, голова Товариства хімії та інженерної екології;

д.т.н., проф. Вацлавек М. – начальник відділу фізико-хімічних досліджень кафедри біотехнології та молекулярної біології Опольского університету;

д.т.н., проф. Гіроль М. – професор кафедри водопостачання і водовідведення факультету екологічної інженерії  Державного університету «Люблінська політехніка», професор Національного університету водного господарства та природокористування, Рівне, Українa;

д.т.н., проф. Ковальска Б. – професор кафедри водопостачання і водовідведення факультету екологічної інженерії  Державного університету «Люблінська політехніка»;

д.т.н., проф. Ковальский Д. – професор кафедри водопостачання і водовідведення факультету екологічної інженерії Державного університету «Люблінська політехніка»;

д.с-г.н., проф. Бегановский А. – начальник відділу біохімії довкілля Інституту агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської академії наук;

д.т.н., проф. Червінський Я. – професор Інституту інженерії охорони довкілля Державного університету «Люблінська політехніка»;

к.т.н. Лагуд Г. – доцент кафедри водопостачання і водовідведення факультету екологічної інженерії Державного університету «Люблінська політехніка»;

к.х.н. Райфур М. – доцент кафедри біотехнології і молекулярної біології Інституту фізико-хімічних досліджень Опольского університету.

Члени організаційного комітету з української сторони:

д.б.н., проф. Дуган О.М. – декан факультету біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ»;

д.т.н., проф. Панов Є.М. – декан інженерно-хімічного факультету НТУУ «КПІ»;

д.х.н., проф., чл.-кор. НАН України Корнілович Б.Ю. – завідувач відділом Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України, завідувач кафедри ХТФ НТУУ «КПІ»;

д.х.н., проф. Мєшкова-Клименко Н.А. – заступник директора Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського
НАН України, професор ХТФ НТУУ «КПІ»;

д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України Лисиченко Г.В. – директор Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України;

д.х.н., проф., акад. НАН України Картель М.Т. – директор Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України;

д.т.н., с.н.с. Мітченко Т.Є. – завідувач НДЛ сорбції та іонного обміну ХТФ НТУУ «КПІ»;

д.т.н., проф. Саблій Л.А. – професор кафедри екобіотехнології та біоенергетики ФБТ НТУУ «КПІ»;

к.х.н., доцент Барбаш В.А. – заступник проректора з наукової роботи НТУУ «КПІ»;

д.т.н., проф. Шукаєв С.М. – вчений секретар кафедри ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика»;

д.х.н., проф., акад. НАН України Романенко В.Д.  – директор Інституту гідробіології НАН України;

Гнат В.М. генеральний директор корпорації «Науковий парк «Київська політехніка».