Науковий комітет

Голова:

д.т.н., проф., акад. НАН України Згуровський М.З. – ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Співголова:

д.т.н., проф. Собчук Г. – керівник Представництва Польської академії наук в м. Києві.

Заступники голови:

Секція 1: д.т.н., проф. Астрелін І.М. – декан хіміко-технологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Секція 2: д.т.н., проф. Гомеля М.Д. – завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів інженерно-хімічний факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Секція 3: д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В. – завідувач кафедри екобіотехнології та біоенергетики факультету біотехнології і біотехніки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 Члени наукового комітету з польської сторони:

 д.с-г.н., проф. Степнєвскі В. – декан факультету Iнженерної екології, Державного університету «Люблінська політехніка»;

д.т.н., проф. Вацлавек В. – професор Опольского університету, голова Товариства хімії та інженерної екології;

д.т.н., проф. Вацлавек М. – начальник відділу фізико-хімічних досліджень кафедри біотехнології та молекулярної біології Опольского університету;

д.т.н., проф. Ковальска Б. – професор кафедри водопостачання і водовідведення факультету екологічної інженерії  Державного університету «Люблінська політехніка»;

д.т.н., проф. Ковальский Д. – професор кафедри водопостачання і водовідведення факультету екологічної інженерії Державного університету «Люблінська політехніка»;

д.с-г.н., проф. Бегановский А. – начальник відділу біохімії довкілля Інституту агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської академії наук;

д.т.н., проф. Червінський Я. – професор Інституту інженерії охорони довкілля Державного університету «Люблінська політехніка»;

д.т.н. Лагуд Г. – доцент кафедри водопостачання і водовідведення факультету екологічної інженерії Державного університету «Люблінська політехніка»;

д.т.н. Райфур М. – доцент кафедри біотехнології і молекулярної біології Інституту фізико-хімічних досліджень Опольского університету.

Члени наукового комітету з української сторони:

д.х.н., проф., акад. НАН України Картель М.Т. – академік-секретар відділення хімії, директор Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України;

д.х.н., проф., чл.-кор. НАН України Корнілович Б.Ю. – завідувач відділом Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України, завідувач кафедри ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського;

д.б.н., проф. Дуган О.М. – декан факультету біотехнології і біотехніки КПІ ім. Ігоря Сікорського;

д.т.н., проф. Панов Є.М. – декан інженерно-хімічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського;

д.х.н., проф. Мєшкова-Клименко Н.А. – заступник директора Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, професор ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського;

д.б.н., проф. Афанасьєв С.О. – директор Інституту гідробіології НАН України;

д.т.н., с.н.с. Мітченко Т.Є. – завідувач НДЛ сорбції та іонного обміну ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського;

д.т.н., проф. Саблій Л.А. – професор кафедри екобіотехнології та біоенергетики ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського;

к.х.н., доцент Барбаш В.А. – заступник проректора з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського;

д.т.н., проф. Шукаєв С.М. – вчений секретар кафедри ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика»;

Гнат В.М. генеральний директор корпорації «Науковий парк «Київська політехніка».