Конференція 2014 року “ЧИСТА ВОДА. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ, ПРИКЛАДНІ ТА ПРОМИСЛОВІ АСПЕКТИ”

Збірник тез конференції доступний за посиланням:
<Завантажити (PDF, 34.3 Mb)>

Фото з конференції доступні для перегляду за посиланням:
<Перегляд>

  • Фундаментальні властивості води.
  • Технології підготовки питної та технічної води. Наукові дослідження, впровадження нових процесів та обладнання, досвід експлуатації. Технічні аспекти водопостачання.
  • Водооборотні системи в промисловості, енергетиці та комунальних господарствах. Технологічні та організаційні заходи по ресурсозбереженню.
  • Очищення промислових стічних вод. Освітлення, знебарвлення стічних вод, вилучення органічних та неорганічних полютантів. Зневоднення та переробка осадів.
  • Біологічні та біохімічні аспекти очищення комунально-побутових та промислових стічних вод. Утилізація осаду та активного мулу.
  • Вплив стічних вод на навколишнє середовище. Оцінка шкідливого впливу стічних вод на природні водойми. Нормування антропогенного навантаження на водні екосистеми. Моніторинг та прогнозування стану природних водойм в умовах інтенсивного водоспоживання.
  • Промислове виробництво питної води.